Az adatvédelem kiemelten fontos cégünk és weboldalunk a cserhatprint.hu számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
A CSERHÁT PRINT Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a társaság felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

    CSERHÁT PRINT Kft.
    2660 Balassagyarmat, Deák F. u. 6.
    Cégjegyzékszám: 12-09-001705
    Adószám: 11200723-2-12
    Email: info@cserhatprint.hu


Hol tároljuk az adatait?
Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén, Magyarországon tároljuk.

Ki fér hozzá az adataihoz?
 A Cserhát Print Kft. a személyes adatok feldolgozójaként jár el és dolgozza fel a személyes adatokat. Biztosítja az általa kezelt adatok és személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső felekkel.

A Szolgáltató által kezelt adatok köre és az adatkezelés célja?
Szolgáltatás regisztrációja során kért adatok:

 •     Vevő neve / Ország / Cím / Irányítószám / Város / Telefonszám / E-mail cím

A fenti adatok kezelésének célja: a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítás, a szolgáltatás, illetve a megrendelés teljesítése, kapcsolattartás a Felhasználóval.

Mire kell figyelmet fordítania a Felhasználónak?
A Felhasználó köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a Felhasználó egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a Felhasználó adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Mi a feldolgozás jogalapja?
Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

Mik az Ön jogai?
Hozzáférési jog: Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a Cserhát Print Kft. elérhetőségein, vagy közvetlenül a cserhatprint fiókjában és személyes adatait e-mailben elküldjük.

A helyesbítés joga: Joga van kérni személyes adatai helyesbítését ha azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát.  Amennyiben rendelkezik cserhatprint fiókkal, személyes adatait szerkesztheti a fiókoldalai alatt is.

A törléshez való jog:
Jogában áll bármely, személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat

 • folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
 • nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
 • rendezetlen tartozása van a cserhatprint.hu-t működtető Cserhát Print Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
 • az elmúlt négy évben gyaníthatóan vagy bizonyítottan nem rendeltetésszerűen használta szolgáltatásainkat
 • ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk


Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján: Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely a Cserhát Print Kft. jogos érdeke szerint történik. A Cserhát Print Kft. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az Ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:
Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 • követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
 • szerkeszti a cserhatprint fiókja beállításait


A korlátozás joga:
Joga van kérelmezni, hogy a Cserhát Print Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

 • ha ellenvetése van a feldolgozással szemben a Cserhát Print Kft jogos érdeke alapján, aCserhát Print Kft. korlátozza az adatok feldolgozását a jogos érdek igazolásának megtörténtéig.
 • ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a Cserhát Print Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
 • ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
 • ha a Cserhát Print Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.


Hogyan gyakorolhatja a jogait?
Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálatunkon kezeljük a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Belépve a cserhatprint fiókjába, bármikor kapcsolatba léphet velünk ill. a info@cserhatprint.hu címen is írhat nekünk!

Adatvédelmi munkatárs (Data Protection Officer, DPO):
Adatvédelmi munkatársat jelöltünk ki annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait mindig nyitott, pontos és törvényes módon dolgozzuk fel. Adatvédelmi munkatársunkkal az info@cserhatprint.hu e-mail-címen léphet kapcsolatba; kérjük, a tárgysorba írja be a DPO betűket.

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga: ha úgy gondolja, hogy a cserhatprint.hu, a Cserhát Print Kft. a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:
Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait, például a személyes adatok feldolgozásának okait, a Controller személyét vagy az Ön jogait érintő kérdésekben, mindig kommunikáljuk.